Kutsu vaalikokoukseen 12.12.2021

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 12.12.2021 klo 20:00 kattosauna Sivistyksellä osoitteessa Leppäsuonkatu 11, 3. kerros. Järjestämme pikkujoulut samassa tilassa klo 18:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin, Sebastian Coffeng, YOK Puheenjohtaja
& YOK hallitus

In English————————————————–

Invitation to the statutory election meeting of Ylioppilaskamerat ry, which will be held on 12 December 2021 at 20:00 at kattosauna Sivistys at Leppäsuonkatu 11, 3rd floor. We will have a pre Christmas party at the same event from 18:00.

The following statutory matters will be discussed at the meeting:

 1. Opening of the meeting
 2. The chair, secretary, two auditors and if necessary two vote counters are selected
 3. The legality and quorum of the meeting is established
 4. The agenda for the meeting is approved
 5. The chairman and other members of the board are elected for the following calendar year
 6. The officials and other servants of the association are elected for the following calendar year
 7. One or two auditors are elected and their deputy auditors for the following calendar year
 8. Other matters mentioned in the invitation to the meeting will be discussed

Welcome!

Sincerely, Sebastian Coffeng, YOK Chairman

& YOK Board

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.