Kutsu vuosikokoukseen 27.2 klo 18:00

Tervetuloa sääntömääräiseen yhdistyksen vuosikokoukseen 27.2.2023 kello 18:00. Kokous pidetään studiolamme osoitteessa Hietaniemenkatu 14 A, Helsinki. Kaikki ovat toivottuja ja tervetulleita kokoukseen vaikuttamaan ja seuraamaan yhdistyksemme toimintaa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 9. Talousarvio vuodelle 2024
 10. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2024
 11. Uusien jäsenten hyväksyminen
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Ystävällisin terveisin,
YOK hallitus 2024

—————————————————

In English

Welcome to the annual meeting of the association on February 27, 2023 at 18:00. The meeting will be held at our studio at Hietaniemenkatu 14 A, Helsinki. Everyone is welcome to the meeting to influence and follow the activities of our association.

The annual meeting will address the following issues:

 1. Opening of the meeting
 2. Organization of the meeting
 3. Legality and quorum
 4. Approving the minutes of the meeting
 5. Notification Matters
 6. Presentation of the financial statements, the annual report and the auditor’s report
 7. Approval of the financial statements and discharge of the Board 
 8. Action Plan for 2024
 9. The budget for 2024
 10.  The amount of the membership fee in 2024
 11. Admission of new members
 12. Any other matters that may arise
 13. Closure of the meeting

Kind regards,

The board of 2024

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kutsu ylioppilaskameroiden sääntömääräiseen vaalikokoukseen

Järjestämme pikkujoulut kattosauna sivistyksellä 1.12.2023 klo osoitteessa Leppäsuonkatu 11, 3. kerroksessa klo 18:00 alkaen. Juhlien yhteydessä pidämme sääntömääräisen vaalikokouksen klo 19:00. 

Pikkujouluissa on tarjolla laaja valikoima erilaista syötävää ja juotavaa. Tiloissa on myös sauna joten muista ottaa peseytymisvälineet mukaan jos haluat saunoa! 

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liitteenä kokouksen esityslista.

Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä jos olet estynyt tulemaan paikan päälle. Tässä tapauksessa pyydä zoom linkkiä vastaamalla tähän viestiin.Voit myös ilmaista halukkuutesi asettua ehdolle ensivuoden hallitukseen vastaamalla tähän viestiin.

Suosittelen vakavasti harkitsemaan hallitukseen lähtöä jos yhdistystoiminta ja sen kehittäminen kiinnostaa! Jos mitään kysymyksiä herää juhlista tai hallitustyöskentelystä vastaan mielelläni niihin.

Allekirjoittanut ilmoittaa tässä viestissä myös etten ole käytettävissä puheenjohtajan tehtäviin ensivuoden hallitukseen.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Sebastian Coffeng, YOK Puheenjohtaja

& YOK hallitus

———— In English —————

We are organizing a Christmas party at rooftop sauna Sivistys on December 1, 2023, at Leppäsuonkatu 11, 3rd floor, starting at 6:00 PM. During the celebration, we will also have the election meeting for next year’s at 7:00 PM.

The Christmas party will feature a wide selection of food and drinks. There is also a sauna on the premises, so remember to bring your towel if you want to go to the sauna!

The meeting will address the following regular agenda items:

 1. Opening of the meeting
 2. Selection of the chairman, secretary, two inspectors, and, if necessary, two vote counters
 3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting
 4. Approval of the meeting agenda
 5. Selection of the chairman and other members of the board for the next calendar year
 6. Selection of other officials for the next calendar year
 7. Selection of one or two auditors and, if needed, deputy auditors for the next fiscal year
 8. Discussion of other matters mentioned in the meeting invitation
 9. The meeting agenda is attached to this message.

If you are unable to attend in person, you can participate in the meeting remotely. In that case, please request the Zoom link by replying to this message. You can also express your willingness to stand for election to the next year’s board by replying to this message. 

I strongly recommend considering joining the board if you are interested in association activities and their development! In case of any thoughts regarding the work of the board I’m happy to answer any questions.

I also announce that I am not available for the position of chairman in next year’s board.

Welcome!

Best regards,
Sebastian Coffeng, YOK Chairman & YOK Board

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kutsu vuosikokoukseen 22.3.2023

Tervetuloa sääntömääräiseen yhdistyksen vuosikokoukseen 22.2.2023 kello 18:00. Kokous pidetään studiolamme osoitteessa Hietaniemenkatu 14 A, Helsinki. Kaikki ovat toivottuja ja tervetulleita kokoukseen vaikuttamaan ja seuraamaan yhdistyksemme toimintaa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
 9. Talousarvio vuodelle 2023
 10. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2023
 11. Uusien jäsenten hyväksyminen
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Ystävällisin terveisin,
YOK hallitus 2023

—————————————————

In English

Welcome to the annual meeting of the association on February 22, 2023 at 18:00. The meeting will be held at our studio at Hietaniemenkatu 14 A, Helsinki. Everyone is welcome to the meeting to influence and follow the activities of our association.

The annual meeting will address the following issues:

 1. Opening of the meeting
 2. Organization of the meeting
 3. Legality and quorum
 4. Approving the minutes of the meeting
 5. Notification Matters
 6. Presentation of the financial statements, the annual report and the auditor’s report
 7. Approval of the financial statements and discharge of the Board 
 8. Action Plan for 2023
 9. The budget for 2023
 10.  The amount of the membership fee in 2023
 11. Admission of new members
 12. Any other matters that may arise
 13. Closure of the meeting

Kind regards,

The board of 2023

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kutsu vaalikokoukseen 2022

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 7.12.2022 klo 19:00 kattosauna Sivistyksellä osoitteessa Leppäsuonkatu 11, 3. kerros. Järjestämme pikkujoulut samassa tilassa klo 18:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen esityslista

 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle

 6. Valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle

 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä jos olet estynyt tulemaan paikanpäälle. Tässä tapauksessa pyydä sähköpostilla kutsulinkki kokoukseen.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Sebastian Coffeng, YOK Puheenjohtaja

& YOK hallitus

In English———————–—————————

Invitation to the statutory election meeting of Ylioppilaskamerat ry, which will be held on 7 December 2022 at 19:00 at kattosauna Sivistys at Leppäsuonkatu 11, 3rd floor. We will have a pre Christmas party at the same event from 18:00.
The following statutory matters will be discussed at the meeting:

 1. Opening of the meeting

 2. The chair, secretary, two auditors and if necessary two vote counters are selected

 3. The legality and quorum of the meeting is established

 4. The agenda for the meeting is approved

 5. The chair and other members of the board are elected for the following calendar year

 6. The officials and other servants of the association are elected for the following calendar year

 7. One or two auditors are elected and their deputy auditors for the following calendar year

 8. Other matters mentioned in the invitation to the meeting will be discussed

Attached is the agenda for the meeting.

It is possible to attend via Zoom if you are not able to attend in person. If you want to attend remotely ask for an invitation link by email.

Welcome!

Sincerely,

Sebastian Coffeng, YOK Chairman

& YOK Board

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fotomaraton voittajat 2022

Fotomaraton tuomaristo on käynyt läpi kaikki kilpailuun osallistujien kuvat. Alla näet voittajien nimet sarjoittain sekä linkin missä voit selata kaikkia kilpailun kuvia.

https://ylioppilaskamerat.smugmug.com/Fotomaraton-2022/n-35MZSB
Digisarja:
Ensimmäinen sija: Taisto Miettinen & Sandra Toivonen (Palauttivat yhdessä yhden sarjan)
Raati kiittää kaupunkielämän dokumentoimisesta, liikkeen esilletuomisesta sekä teknisestä toteutuksesta.
Toinen sija: Nico Valsangiacamo
Filmisarja:
Ensimmäinen sija: Laura Loukola
Raati kiitti kuvasarjan yhtenäisyydestä, valon käytöstä sekä kerronnallisuudesta.
Toinen sija: Antti Halmetoja
Jos teillä ilmenee jotain kysyttävää voitte vastata tähän viestiin.
Kiitos vielä kertaalleen kaikille osallistumisesta! Kilpailua oli tiimin puolesta jälleen kiva olla järjestämässä!
Ystävällisin terveisin,
Fotomaraton tiimi
—————–In English——————
The Fotomarato jury has gone through all the photos of the participants in the competition. Below you can see the names of the winners by series and a link where you can browse all the photos of the competition.
https://ylioppilaskamerat.smugmug.com/Fotomaraton-2022/n-35MZSB
Digital series:
First place: Taisto Miettinen & Sandra Toivonen (returned one series together)
The jury thanks for documenting urban life, depiction of movement and the technical implementation.
Second place: Nico Valsangiacamo
Film series:
First place: Laura Loukola
The jury thanked for the unity of the series, the use of light and the narrative quality.
Second place: Antti Halmetoja
 
Thanks again to everyone for participating! It was nice to organize the competition on behalf of the fotomaraton team!
Kind regards,
Fotomaraton team
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fotomaraton on täälä taas 18.8.2022!

Fotomaraton palaa takaisin tauon jälkeen. Tapahtuma järjestetään Helsingin taiteiden yönä 18.8 klo 17-23. Fotomaraton on Ylioppilaskamerat ry:n järjestämä valokuvakilpailu.  Kilpailussa on 3 erillistä sarjaa: digisarja, filmisarja sekä instagram sarja. Osallistujat kuvaavat 12 aihetta kilpailun aikana. Aiheet julkaistaan pitkin iltaa kolmessa erässä. Aiheet julkaistaan tällä sivulla, YOK:n nettisivuilla sekä instagram tilillä klo 17, 19 ja 21. Kuvat tulee palauttaa kisatoimistolle klo 23 mennessä.

Digisarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennalta. Riittää, että määräaikaan mennessä kuvat palautetaan kisakatsomolle. Samalla tulee maksaa osallistumismaksu.

Filmisarjaan osallistuvalle annetaan ennen kisan alkua filmirulla (adox apx 400), jolla on 12 ruutua. Filmirulla kehitetään sekä skannataan Ylioppilaskameroiden toimesta. Osallistumismaksu kattaa filmin, kehityksen sekä skannauksen. Filmirullan voi hakea itselleen ydistyksen maanantaipäivystyksestä.

Lisää tietoa osallistumisesta löydät fotomaratonin nettisivuilta.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kutsu vuosikokoukseen 24.2.2022

Tervetuloa sääntömääräiseen yhdistyksen vuosikokoukseen 24.2.2022 kello 18:00. Kokous pidetään studiolamme osoitteessa Hietaniemenkatu 14 A, Helsinki. Osallistuminen etäyhteydellä on myös mahdollista. Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@ylioppilaskamerat.fi jos haluat osallistua zoom yhteyden välityksellä.  Kaikki ovat toivottuja ja tervetulleita kokoukseen vaikuttamaan ja seuraamaan yhdistyksemme toimintaa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 9. Talousarvio vuodelle 2022
 10. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2022
 11. Uusien jäsenten hyväksyminen
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Liitteenä vuosikokouksen esityslista.

2022 Vuosikokous esityslista

Ystävällisin terveisin,
Sebastian Coffeng
Puheenjohtaja, YOK
& Hallitus 2022

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kutsu vaalikokoukseen 12.12.2021

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 12.12.2021 klo 20:00 kattosauna Sivistyksellä osoitteessa Leppäsuonkatu 11, 3. kerros. Järjestämme pikkujoulut samassa tilassa klo 18:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin, Sebastian Coffeng, YOK Puheenjohtaja
& YOK hallitus

In English————————————————–

Invitation to the statutory election meeting of Ylioppilaskamerat ry, which will be held on 12 December 2021 at 20:00 at kattosauna Sivistys at Leppäsuonkatu 11, 3rd floor. We will have a pre Christmas party at the same event from 18:00.

The following statutory matters will be discussed at the meeting:

 1. Opening of the meeting
 2. The chair, secretary, two auditors and if necessary two vote counters are selected
 3. The legality and quorum of the meeting is established
 4. The agenda for the meeting is approved
 5. The chairman and other members of the board are elected for the following calendar year
 6. The officials and other servants of the association are elected for the following calendar year
 7. One or two auditors are elected and their deputy auditors for the following calendar year
 8. Other matters mentioned in the invitation to the meeting will be discussed

Welcome!

Sincerely, Sebastian Coffeng, YOK Chairman

& YOK Board

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kutsu vuosikokoukseen

Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen 26.2.2021 kello 18:00 osoitteessa Hietaniemenkatu 14 A, Helsinki. Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia kokoustamisessa on kuitenkin merkittäviä rajoituksia. Tämän takia kokoustilassa on ainoastaan kokouksen järjestämisen kannalta tärkeät virkailijat. Ilmoitathan osallistumisestasi lähettämällä viestiä YOK:n hallitukselle (hallitus miukumauku ylioppilaskamerat piste fi) etäkokouslinkkiä varten. Kaikki ovat toivottuja ja tervetulleita kokoukseen vaikuttamaan ja seuraamaan rakkaan yhdistyksemme toimintaa.

Liitteenä vuosikokouksen esityslista.

Ystävällisin terveisin,
Sebastian Coffeng
Puheenjohtaja, YOK
& Hallitus 2021

Vuosikokous esityslista 26.2.2021

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kutsu vaalikokoukseen

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 28.11.2020 klo 18 Ylioppilaskameroiden studiolla osoitteessa Hietaniemenkatu 14 A, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 

 • avataan kokous

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • hyväksytään kokouksen esityslista

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle

 • valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle

 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat seuraavalle toimintakaudelle

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 

Ylioppilaskamerat ry / Vaalikokouksen esityslista

Kokousaika:    28.11.2020 klo 18

Kokouspaikka:  Hietaniemenkatu 14 A, Helsinki

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta kalenterivuodelle 2021
 7. Toimihenkilöiden valinta kalenterivuodelle 2021
 8. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varatoiminnantarkastajien valinta kalenterivuodelle 2021
 1. Muut esille tulevat asiat
 2. Kokouksen päättäminen
Posted in Uncategorized | Leave a comment