Kutsu vaalikokoukseen 2022

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 7.12.2022 klo 19:00 kattosauna Sivistyksellä osoitteessa Leppäsuonkatu 11, 3. kerros. Järjestämme pikkujoulut samassa tilassa klo 18:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen esityslista

 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle

 6. Valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle

 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä jos olet estynyt tulemaan paikanpäälle. Tässä tapauksessa pyydä sähköpostilla kutsulinkki kokoukseen.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Sebastian Coffeng, YOK Puheenjohtaja

& YOK hallitus

In English———————–—————————

Invitation to the statutory election meeting of Ylioppilaskamerat ry, which will be held on 7 December 2022 at 19:00 at kattosauna Sivistys at Leppäsuonkatu 11, 3rd floor. We will have a pre Christmas party at the same event from 18:00.
The following statutory matters will be discussed at the meeting:

 1. Opening of the meeting

 2. The chair, secretary, two auditors and if necessary two vote counters are selected

 3. The legality and quorum of the meeting is established

 4. The agenda for the meeting is approved

 5. The chair and other members of the board are elected for the following calendar year

 6. The officials and other servants of the association are elected for the following calendar year

 7. One or two auditors are elected and their deputy auditors for the following calendar year

 8. Other matters mentioned in the invitation to the meeting will be discussed

Attached is the agenda for the meeting.

It is possible to attend via Zoom if you are not able to attend in person. If you want to attend remotely ask for an invitation link by email.

Welcome!

Sincerely,

Sebastian Coffeng, YOK Chairman

& YOK Board

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.