Kutsu vaalikokoukseen

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 13.12.2010 kello 19:00 Ylioppilaskameroiden toimistolla osoitteessa Hietaniemenkatu 14A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat. Kokouksen esityslista on liitteenä. Kokouksen jälkeen pelataan Ylioppilaskameroiden XVII akateeminen biljarditurnaus.

*kokouksen avaus
*valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
*todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
*hyväksytään kokouksen esityslista
*valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat seuraavalle toimintakaudelle
*käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

6.12.2010
HALLITUS

****
Ylioppilaskamerat ry    6.12.2010
Vaalikokous
Esityslista

Kokousaika:    13.12.2010 kello 19:00
Kokouspaikka:    Domus Academica
Ylioppilaskamerat ry:n toimisto,
Hietaniemenkatu 14A, kellarikerros
Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta kalenterivuodelle 2011
7. Toimihenkilöiden valinta kalenterivuodelle 2011
8. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varatoiminnantarkastajien valinta kalenterivuodelle 2011
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *