Vuosikokous 2011

Kutsu vuosikokoukseen

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 28.2.2011 kello 19:30 Domus Academicalle Ylioppilaskameroiden toimistolle osoitteessa Hietaniemenkatu 14A, Helsinki. Toimisolle löydät, kun menet Ravintola Domuksen ovesta sisään ja kaksi kerrosta alas.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat. Kokouksen esityslista on kutsun liitteenä.

* kokouksen avaus
* valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
* hyväksytään kokouksen esityslista
* esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
* päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
* vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
* käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

21.2.2011
Hallitus

Ylioppilaskamerat ry            21.2.2011
Vuosikokous
Esityslista

Kokousaika:    28.2.2011 kello 19:30
Kokouspaikka:    Domus Academica
Ylioppilaskamerat ry:n toimisto,
Hietaniemenkatu 14A, kellarikerros
Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Tilinpäätösksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittely
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
-Toimintasuunnitelmaluonnos, Liite 1 (jaetaan kokouksessa)
9. Talousarvio vuodelle 2011
-Talousarvioluonnos, Liite 2 (jaetaan kokouksessa)
10. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2011
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *