Kutsu vuosikokoukseen 2013

Kutsu vuosikokoukseen

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 27.2.2013 kello 19:30 Domus Academicalle Ylioppilaskameroiden studiolle osoitteessa Hietaniemenkatu 14A, Helsinki. Studiolle löydät, kun menet Ravintola Domuksen ovesta sisään ja kaksi kerrosta alas.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat. Kokouksen esityslista on kutsun liitteenä.

* kokouksen avaus
* valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
* hyväksytään kokouksen esityslista
* esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
* päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
* vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
* käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

20.2.2013
Hallitus

Ylioppilaskamerat ry            20.2.2013
Vuosikokous
Esityslista

Kokousaika:    27.2.2013 kello 19:30
Kokouspaikka:    Domus Academica
Ylioppilaskamerat ry:n studio,
Hietaniemenkatu 14A, kellarikerros
Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Tilinpäätösksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
-Toimintasuunnitelmaluonnos, Liite 1 (jaetaan kokouksessa)
9. Talousarvio vuodelle 2013
-Talousarvioluonnos, Liite 2 (jaetaan kokouksessa)
10. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2013
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

This entry was posted in kokoukset, Tapahtumat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *