Archive for the ‘kokoukset’ Category

Kutsu vuosikokoukseen

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 27.2.2013 kello 19:30 Domus Academicalle Ylioppilaskameroiden studiolle osoitteessa Hietaniemenkatu 14A, Helsinki. Studiolle löydät, kun menet Ravintola Domuksen ovesta sisään ja kaksi kerrosta alas.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat. Kokouksen esityslista on kutsun liitteenä.

* kokouksen avaus
* valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
* hyväksytään kokouksen esityslista
* esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
* päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
* vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
* käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

20.2.2013
Hallitus

Ylioppilaskamerat ry            20.2.2013
Vuosikokous
Esityslista

Kokousaika:    27.2.2013 kello 19:30
Kokouspaikka:    Domus Academica
Ylioppilaskamerat ry:n studio,
Hietaniemenkatu 14A, kellarikerros
Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Tilinpäätösksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
-Toimintasuunnitelmaluonnos, Liite 1 (jaetaan kokouksessa)
9. Talousarvio vuodelle 2013
-Talousarvioluonnos, Liite 2 (jaetaan kokouksessa)
10. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2013
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Posted by Ylioppilaskamerat in kokoukset, Tapahtumat | No Comments

Nov. 22, 2012

Kutsu vaalikokoukseen

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 5.12.2012 kello 17:30 Ylioppilaskameroiden studiolla osoitteessa Hietaniemenkatu 14A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat. Kokouksen esityslista on liitteenä. Kokousta ennen klo 17 on hallituksen kokous (avoin kaikille jäsenille) ja heti kokouksen jälkeen Ylioppilaskameroiden valokuvalehden julkkarit ja pikkujoulut.

*kokouksen avaus
*valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
*todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
*hyväksytään kokouksen esityslista
*valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat seuraavalle toimintakaudelle
*käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

22.11.2012
HALLITUS

****
Ylioppilaskamerat ry    22.11.2012
Vaalikokous
Esityslista

Kokousaika:    5.12.2012 kello 17:30
Kokouspaikka:    Domus Academica
Ylioppilaskamerat ry:n toimisto,
Hietaniemenkatu 14A, kellarikerros
Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta kalenterivuodelle 2013
7. Toimihenkilöiden valinta kalenterivuodelle 2013
8. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varatoiminnantarkastajien valinta kalenterivuodelle 2013
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Posted by Ylioppilaskamerat in Illanvietto, kokoukset, Tapahtumat | No Comments

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 27.2.2012 kello 18:00 Domus Academicalle Ylioppilaskameroiden toimistolle osoitteessa Hietaniemenkatu 14A, Helsinki. Toimisolle löydät, kun menet Ravintola Domuksen ovesta sisään ja kaksi kerrosta alas.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat sekä päätetään Ylioppilaskameroiden liittymisestä Suomen kameraseurojen liittoon. Kokouksen esityslista on kutsun liitteenä.

* kokouksen avaus
* valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
* hyväksytään kokouksen esityslista
* esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
* päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
* vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
* käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

20.2.2012
Hallitus

Ylioppilaskamerat ry            20.2.2012
Vuosikokous
Esityslista

Kokousaika:    27.2.2012 kello 18:00
Kokouspaikka:    Domus Academica
Ylioppilaskamerat ry:n toimisto,
Hietaniemenkatu 14A, kellarikerros
Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Tilinpäätösksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
-Toimintasuunnitelmaluonnos, Liite 1 (jaetaan kokouksessa)
9. Liittyminen Suomen kameraseurojen liitto ry:hyn
10. Talousarvio vuodelle 2012
-Talousarvioluonnos, Liite 2 (jaetaan kokouksessa)
11. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2012
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Posted by Ylioppilaskamerat in kokoukset | No Comments

Torstaina 15.12. on Ylioppilaskameroiden kannalta historiallinen päivä, kun HYY:n edustajistolla on mahdollisuus osoittaa ylioppilaskunnan tukevan valokuvakulttuuria ja tekevän järkeviä päätöksiä. Käsittelyssä on YOK:n tekemä jäsenaloite huonosti harkitun tilajakopäätöksen muuttamiseksi siten, että Ylioppilaskameroiden digipimiön, laitevuokrauksen ja studion toiminta voisi jatkua.

Lähtökohtaisesti ongelma on siinä, että järjestötiloja on liian vähän ja useat järjestöt joutuvat jakamaan pienet tilat monen muun järjestön kanssa. Tilajakopäätöksen tehneet varmaankin ajattelivat, että olisi kohtuullista, että myös Ylioppilaskamerat jakaisi tilansa muiden järjestöjen kanssa. Tässä unohdetaan täysin toimintamme luonne, joka vaatii vain yhdistyksemme käytössä olevat tilat. Tehdyssä tilajakopäätöksessä unohtuu myös se, että ilman tiloja Ylioppilaskameroiden toiminnasta päättyisi valtaosa, kun monen muun yhdistyksen tilatarve liittyy illanviettoihin ja kokouksiin, joita on mahdollista järjestää myös kertavuokrattavissa tiloissa.

Mielestäni kolme keskeisintä syytä tilajakopäätöksen muuttamiseksi ovat

1) Ylioppilaskameroiden toiminnalle on kysyntää ja se hyödyttää koko ylioppilaskuntaa
– kuvauskursseillamme hankittua osaamista moni on hyödyntänyt HYY:n ja sen järjestöjen ja osakuntien arjen ja juhlan dokumentoinnissa
– toiminta monipuolistaa HYY:n jäsenilleen tarjoamia mahdollisuuksia – järjestämme paljon toimintaa, muutakin kuin bileitä
– tapahtumia on paljon ja jäsenmäärä on ollut kasvussa, nyt on toistasataa aktiivijäsentä

2) Toiminta ei ole mahdollista jaetussa tilassa
- studiohuoneessa on isot ja arvokkaat laitteet, jotka eivät mahdu mihinkään kaappeihin ja ulkopuoliseen varastoon niitä on mahdoton viedä kuvauskertojen välillä
– studio- ja vuokra- ja digipimiölaitteita ei voi säilyttää siten, että yhdistyksen ulkopuolisilla olisi niihin pääsy
– tilan käyttö on erittäin aktiivista
– studiohuoneen viereisen toimistohuoneen käyttö myös olennaista: studiokuvaamisessa aputilana (pukeutuminen, meikkaus jne), kuvaamisen jälkeen kuvankäsittelytilana ja muutoin vuokralaitteiden säilytyspaikka, arkisto, näyttelytila jne.

3) Jäsenaloitteen ehdotus ratkaisee ongelman järkevästi
tilajakopäätöksessä tilaan sijoitetut Hytky ja Helmut olivat samaa mieltä ehdotuksestamme, että he toimisivat Ulrika-tilassa
– Ulrikan järjestöt eivät vastusta em. järjestöjen siirtymistä sinne
– ehdotuksella ei ole kustannusvaikutuksia

Asiasta päätetään edustajiston kokouksessa torstaina 15.12.2011 kello 17:00 alkaen Domus Academican Mechelina-salissa.

Pekka

Posted by Ylioppilaskamerat in Hallinto, kokoukset | No Comments

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 16.12.2011 kello 19:00 Ylioppilaskameroiden toimistolla osoitteessa Hietaniemenkatu 14A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat. Kokouksen esityslista on liitteenä. Kokousta ennen klo 18 alkaen tarjolla glögiä ja pikkujoulumeininki jatkuu kokouksen jälkeen.

*kokouksen avaus
*valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
*todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
*hyväksytään kokouksen esityslista
*valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat seuraavalle toimintakaudelle
*käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9.12.2011
HALLITUS

****
Ylioppilaskamerat ry    9.12.2011
Vaalikokous
Esityslista

Kokousaika:    16.12.2011 kello 19:00
Kokouspaikka:    Domus Academica
Ylioppilaskamerat ry:n toimisto,
Hietaniemenkatu 14A, kellarikerros
Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta kalenterivuodelle 2012
7. Toimihenkilöiden valinta kalenterivuodelle 2012
8. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varatoiminnantarkastajien valinta kalenterivuodelle 2012
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Posted by Ylioppilaskamerat in Illanvietto, kokoukset | No Comments

Apr. 23, 2009

Kevään kurssiohjelmassa vielä vedostuskurssi, järjestelmäkamerakurssi ja Polaroid-kurssi. Vedostuskurssi jäsenille 5 eur, muut jäsenille maksuttomia!

18.5. klo 18:15 hallituksen kokous (avoin kaikille jäsenille), jonka jälkeen näyttelyprojektin tapaaminen. Tapaamiseen kannattaa tuoda jo omia kuvia joita haluaisi mukaan näyttelyyn, teemanahan on ‘vastakohdat’ kuvaparien muodossa. Tapaamisessa päätetään muun muassa kuvien esillepanon toteutustapa.

Piknik&saunailta 10.6. Edellisellä kerralla aurinko paistoi ja eväitä oli riittävästi. Saman lupaamme toteuttaa tänäkin vuonna.

Katso ajankohdat ja lisätiedot etusivulta http://www.ylioppilaskamerat.fi/

Posted by Ylioppilaskamerat in kokoukset, Kurssit, Näyttely, Tapahtumat | No Comments

Feb. 4, 2009

YOK:n helmikuu on täynnä toimintaa viikottaisten tapahtumien merkeissä. Katso lisätietoa kursseista etusivulta.  Muistathan ilmoittautua mukaan!

To 5.2. (Kalevankatu 18 B)

 • klo 17:30 galleriaexcursio & illanviettoa
 • Excursio valokuvagalleria Hippolyteen, uuden näyttelyn avajaisiin torstaina 5.2. Nähdään galleriassa klo 17:30 maissa ja jatketaan sitten kuuden aikaan viettämään iltaa johonkin kivaan paikkaan.

Ma 9.2. (toimisto/studio)

 • Hallitus kokoustaa klo 18:15 (avoin kaikille jäsenille).
 • Päivystyksen yhteydessä klo 19 Tommi pitää  keskikokokamerakurssin, jonka suorittaneet saavat oikeuden vuokrata YOK:n keskikoon kameraa.

Pe 13.2. (pimiö)

 • klo 17  Pekka vetää vedostustyöpajan pimiöllä.  Pimiötä saavat käyttää filminkehitys- ja vedostuskurssit käyneet jäsenet.

Ma 23.2. (toimisto)

 • Hallitus kokoontuu klo 18:15 (avoin kaikille jäsenille), jonka jälkeen jatketaan
 • klo 19:00 vuosikokouksen parissa. Kutsu ja esityslista lähetetään jäsenpostissa.

To 25.2. (Domman B-sauna)

 • klo 18-24  kuvailta & saunaa & illanviettoa
 • Saunomista, kuvien katselua ja muuta mukavaa Domman B-saunalla. Ota mukaan kuviasi ja saunomistarpeet jos haluat löylyihin. OPM nesteytystä kaipaaville. Pientä purtavaa järjestäjien puolesta, minkä takia ilmoittautuminen toivottavaa.

Posted by Ylioppilaskamerat in kokoukset, Kurssit, Retket, Tapahtumat | No Comments

Maanantaina 1.12. järjestettiin Ylioppilaskamerat ry:n vuosittainen vaalikokous. Puheenjohtajaksi vuodelle 2009 valittiin, myös tänä vuonna pestiä hoitanut, Pekka Aavikko. Lisäksi hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä.

Hallitus 2009:

  Pekka Aavikko (puheenjohtaja)
  Mika Majakorpi
  Tommi Heinonen
  Joonas Kukkonen
  Iina Jokilaakso
  Tiia Turunen
  Juho Heikkilä
  Reetta Rasi
  Vesa Kilpelä

Vaalikokouksen jälkeen suunnattiin Ritziin pelaamaan YOK:n XV akateeminen biljarditurnaus. Tämä perinteinen turnaus pelattiin tänä vuonna kahdella pöydällä, siten että kaikki pelasivat toisiaan vastaan kerran. Kun pelit oli pelattu ja kuvat räpsitty, todettiin Reetta naisten sarjan voittajaksi. Onnittelut!

Posted by Ylioppilaskamerat in kokoukset, Tapahtumat | No Comments

Nov. 18, 2008

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 1.12.2008 kello 17:30 Ylioppilaskameroiden toimistolla osoitteessa Hietaniemenkatu 14A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat. Kokouksen esityslista on liitteenä.

*kokouksen avaus
*valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
*todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
*hyväksytään kokouksen esityslista
*valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle
*käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

18.11.2008
Hallitus

****
Ylioppilaskamerat ry 18.11.2008
Vaalikokous
Esityslista

Kokousaika: 1.12.2008 kello 17:30
Kokouspaikka: Domus Academica
Ylioppilaskamerat ry:n toimisto,
Hietaniemenkatu 14A, kellarikerros
Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta kalenterivuodelle 2009
7. Toimihenkilöiden valinta kalenterivuodelle 2009
8. Yhden tai kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varatilintarkastajien valinta kalenterivuodelle 2009
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Posted by Ylioppilaskamerat in kokoukset, Tapahtumat | No Comments