Kutsu vaalikokoukseen

Kutsu Ylioppilaskamerat ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään 1.12.2008 kello 17:30 Ylioppilaskameroiden toimistolla osoitteessa Hietaniemenkatu 14A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat. Kokouksen esityslista on liitteenä.

*kokouksen avaus
*valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
*todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
*hyväksytään kokouksen esityslista
*valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yhdistyksen virkailijat ja muut toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle
*valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle
*käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

18.11.2008
Hallitus

****
Ylioppilaskamerat ry 18.11.2008
Vaalikokous
Esityslista

Kokousaika: 1.12.2008 kello 17:30
Kokouspaikka: Domus Academica
Ylioppilaskamerat ry:n toimisto,
Hietaniemenkatu 14A, kellarikerros
Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta kalenterivuodelle 2009
7. Toimihenkilöiden valinta kalenterivuodelle 2009
8. Yhden tai kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varatilintarkastajien valinta kalenterivuodelle 2009
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

This entry was posted in kokoukset, Tapahtumat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *